Tartu Tamme Gümnaasium

Ajaloolised uudised

Ajaloolised uudised

2022. issanda aastal, islami kuukalendri järgi 1443. aastal esindas Tartu Tamme gümnaasiumit ajaloo piirkondlikul olümpiaadil 13 õpilast, kelle hulgast pääses edasi vabariiklikku vooru rekordiliselt viis õpilast: Leho Lõhmus 12KU, Margitta Pärn 11ME, Auli Zingel 12LO, Marianne Kivi 12IT, Juhan Pauklin 12IT. Rosetta kivisse enam ei saa, küll aga tamme lehtedesse saavad kirjutatud teie nimed! Esimest korda oli ajaloo-olümpiaad veebis. Kokku oli kolm teemat – teine maailmasõda, Eesti 18. sajandil ning islam ja araabia maailm kesk- ja varauusajal – ning õpilased said nende teemade vahel valida. Täname kõiki osalejaid, soovime jaksu ja ajaloolisi teadmisi vabariiklikul olümpiaadil osalejatele.

Au ja kiitus ning kestvad ovatsioonid!

Uudise edastas õp Liia Vijand-Lind

Video sellest, kuidas me seenel käisime