Tartu Tamme Gümnaasium

2021/2022 õa lõpupiknikul tunnustuse pälvinud õpilased

2021/2022 õa lõpupiknikul tunnustuse pälvinud õpilased

30.05.22 võtsime enne praktikatele minekut kokku möödunud kooliaasta ning tunnustasime aasta jooksul silma paistnud õpilasi. Kooli ees said tänatud viielised õpilased, oma ala tipptegijad ning klassi uhkused.

Piknikul tunnustatati kiituskirjaga väga hea õppeedukuse eest 10. ja 11. klasside õpilasi, kelle selle aasta kursused on hinnatud hinnetega „4“ ja „5“, kusjuures hinne „4“ võib olla vaid kahel kursusel. Kiituskirja pälvisid 10. meditsiiniklassi õpilased Ingmar Annus, Kätriin Kald, Grete Laine, Kristiina Soobik ja Greteliis Uiga, 10. tehnoloogiaklassi õpilane  Joosep Kaha, 10. kultuuriklassi õpilane Steven Veeber, 10. infotehnoloogiaklassi õpilased Mikk Javoiš, Harald Jõgi, Kerttu Lisette Kadajane, Kriset Lisette Margareth Laiuste, Kalev Ifan Pechter ja Pilleriin Sillakivi, 11. loodusklassi õpilased Artur Mekk, Evaliina Usar ja Jessica Jerlakas, 11. tehnoloogiaklassi õpilane Keiu Vakmann, 11. infotehnoloogiaklassi õpilane Argo Kamenik ja 11. meditsiiniklassi õpilane Margitta Pärn.

 

Kooliaasta lõpupiknikul jagati kiituskirju ja raamatuid ainealaselt silmapaistnud ning ainealaselt kooli väärikalt esindanud  10. ja 11. klassi õpilastele, kes on käesoleval õppeaastal oma ala tipp.  

Oma ala tipptegija matemaatikas on 10. infotehnoloogiaklassi õpilane Harald Jõgi, kes oli kooli parim erinevatel matemaatikavõistlusel ning saavutas suurepäraseid tulemusi üleriigilistel matemaatikavõistlusel.

Oma ala tipptegija programmeerimises ja geograafias on 11. infotehnoloogiaklassi õpilane Argo Kamenik, kes oli kooli parim informaatikaolümpiaadil ning saavutas geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus Tartu linnas 1. koha ja lõppvoorus 16. koha.

Oma ala tipptegija bioloogias on 11. meditsiiniklassi õpilane Oskar Kolk, kellel on suurepärased teadmised bioloogias ja head tulemused bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus.

Oma ala tipptegija keemias on 1o. loodusklassi õpilane Artur Jõgi, kes on sel aasta kõige paremini esinenud keemik.

Oma ala tipptegija eesti keeles on 11. kultuuriklassi õpilane Ingrid Janter, kes esindas kooli hästi nii õigekirja- kui ka emakeeleolümpiaadil.

Oma ala tipptegija kunstis on 11. infotehnoloogiaklassi õpilane Anette Orav, kes osales väga edukalt nii Tartu linna kui ka üleriigilisel kunstiolümpiaadil.

Oma ala tipptegija füüsikas on 11. tehnoloogiaklassi õpilane Oliver Tummeleht, kes oli kooli parim Viie Kooli Võistlusel.

 

Iga klass esitab kevadise pikniku eel meie klassi uhkuse laureaadi. Laureaadi valimine toimub klassisiseselt ja klassi enda poolt valitud meetodil ning alustel. Klass saab ühiselt otsustada, kes on see inimene, keda esile tõstetakse ning kirjutab selgitusetunnustuskirja, mis selgitab, miks õpilane on klassi uhkus.

10. infotehnoloogiaklassi uhkus on Kaspar Arold. Klass on Kaspari kohta öelnud järgmist: Kaspar on klassi hing – humoorikas, sõbralik, abivalmis. Ta on rõõmsameelne ja positiivne raskustest hoolimata. Ei jäta kaaslasi kunagi abita.
10. kultuuriklassi uhkus on Anna Arusoo. Klass on Anna kohta öelnud järgmist: Anna on kõige kohusetundlikum 10KU õpilane. Pole kordagi hilinenud ega põhjuseta puudunud. Kõik tööd õigeaegselt tehtud. Sihikindel ja alati valmis oma teadmisi proovile panema.
10. loodusklassi uhkus on Laura Saaremõts. Klass on Laura kohta öelnud järgmist: Laura tahab, et meie klassil oleks hea ja hoiab klassi vaimu. Enne töid soovib alati kõigile edu. On ettevõtlik, rõõmsameelne, toetav. Tegeleb väga paljude asjadega. Täidab tihti klassile antud ülesandeid, julgeb olla ka juhirollis. Märkab ja hindab klassikaaslaste tugevusi.
10. meditsiiniklassi uhkus on Ingmar Annus. Klass on Ingmari kohta öelnud järgmist: Ingmar on väga tark, vaimukas, hea, abivalmis – meie klassi hing. Ta oskab meid liita ühtseks klassiks, ilma temata tundub klassiruum tühi. Õnneks ei puudu see armas inimene mitte kunagi.
10. tehnoloogiaklassi uhkus on Oskar Austa. Klass on Oskari kohta öelnud järgmist: Oskar on väga kohusetundlik, laia silmaringiga ja arukas. Ta on 10TE klassi üks parematest matemaatikutest.
11. infotehnoloogiaklassi uhkus on Argo Kamenik. Klass on Argo kohta öelnud järgmist: Argo on tihti valmis mõne vastutusrohke rolli või töö enda peale võtma. Ta on eeskujulik õpilane, humoorikas; sõbralik. Argo on väga hea kõnemees ja veel parem selgitaja; alati abivalmis, esinduslik härra, ta on ka tark ja õpihimuline.
11. kultuuriklassi uhkus on Rignes Hainsalu. Klass on Rignese kohta öelnud järgmist: Klassikaaslased kiidavad, et Rignes abistab, jagab lahkesti õppematerjali, kuulab ära kõik mured, on hea sõber! Aitäh talle toetuse eest!
11. loodusklassi uhkus on Grete Karsna. Klass on Grete kohta öelnud järgmist: Grete on eeskujulike hinnete ja eeskujuliku käitumisega ning loodusklassi täpselt sobiv inimene 🙂
11. meditsiiniklassi uhkus on Rasmus Lodi. Klass on Rasmuse kohta öelnud järgmist: Rasmus on sümpaatne ja sõbralik, alati rõõmsameelne ja valmis aitama, kui keegi on hädas. Rasmuse silmaring on lai ja ta teeb toredaid nalju.
11. tehnoloogiaklassi uhkus on Peeter Kasvandik. Klass on Peetri kohta öelnud järgmist: Peeter on optimistlik, sõbralik, heasüdamlik,rõõmsameelne, alati abivalmis.Ta oskab nakatada oma optimismiga ka kaasõpilasi. Mõjub klassikaaslastele edasiviivalt ja optimistlikult.
12. infotehnoloogiaklassi uhkus on Juhan Pauklin. Klass on Juhani kohta öelnud järgmist: Juhan on alati sõbralik ja abivalmis, arvestab kõigiga ning on väga töökas. Aitab alati klassi välja, kui klass ei oska õpetaja küsimustele vastata.
12. kultuuriklassi uhkus on Joosep Lõhmus. Klass on Joosepi kohta öelnud järgmist: Joosep on äge ja naljakas ja julge! Ta on kultuurseim noormees, keda eales kohatud! Alati naerusuine ja sõbralik, suudab klassi meeleolu oma huumoriga üleval hoida. On klassi süda, inimene, kes liidab meie klassi üheks. Ta suhtleb ja saab kõigi klassikaaslastega hästi läbi ning oskab teha liigutava etteaste isegi ilma ühegi ettevalmistuseta (Joosepi esinemine viimase koolikella aktusel).
12. loodusklassi uhkus on Helen Kotsar. Klass on Heleni kohta öelnud järgmist: Helen Kotsar on meie klassi sõnumitooja. Tema on alati toimuvaga kursis ning tuletab ka teistele meelde, kui miski vajab tegemist. Helen on abivalmis, tõeliselt armas, kaastundlik ja sõbralik klassiõde. Ta märkab pidevalt kaasõpilaste muresid ning on alati aldis aitama. On rõõmsameelne, heatujuline ning on olnud kõiki toetav läbi kolme pika ja töise õppeaasta.
12. meditsiiniklassi uhkus on Marta Helena Rebaste. Klass on Marta Helena kohta öelnud järgmist: Marta on osalenud aktiivselt klassi elus, korraldanud klassi jaoks üritusi ning aidanud kodutööde tegemisel. Ta on olnud aktiivne ka ainetundides ja esindanud kooli erinevatel konkurssidel ning just selle tõttu väärib MKU tiitlit.
12. tehnoloogiaklassi uhkus on Kaspar Kiisk. Klass on Kaspari kohta öelnud järgmist: Kaspar on alati abivalmis ja toetav- väga norm vend.

 

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime