Tartu Tamme Gümnaasium

10.TE keskkonnafüüsika praktika

10.TE keskkonnafüüsika praktika

10. tehnoloogiaklassi praktikanädala kolmel esimesel päeval toimus välipraktikum (3.-5. juunil) ning KIK projekti väliselt jätkus 6.-7. juunil koolis häkatoniga.

Välipraktika algas Tartu Observatooriumis (Tõraveres), kus läbiti kaugseire õppeprogramm: tutvuti atmosfäärifüüsika alustega, nt parasvöötme õhumasside mõjuga erinevatele füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele protsessidele, mille tulemusena lõppkokkuvõttes kujuneb nii ilm, kliima kui ka elukeskkond. Külastati ettevõtet Enics (Elvas), kus õpilased said aimu tänapäevasest elektroonikatootmisest, märkasid inimlike vigade tagajärjel mõne nädalaga praakidega täitunud tohutut kasti ning said ülevaate ettevõtte jäätmemajandusest.

Kahel praktikapäeval Kappermäel, looduses, toimusid erinevad töötoad, milles aerodünaamika ja akustilise füüsika valdkonna protsesse seostati looduse ja keskkonnakaitsega. Näiteks pidid õpilased ehitama suruõhu abil pudelraktette ja välja mõtlema, kuidas raketiga taevasse sööstnud toores muna tervena maa peale tagasi tuleks. Raadioamatöör Jüri Ruut korraldas NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) satelliitide signaali analüüsimise vaatlusi, kus saadi üle lennanud satelliidist pilt hetke ilmastiku kohta Eesti ümbruses. Veel anti õpilastele paar tundi, mille jooksul pidid nad leidma lahenduse tänapäeva Eestit/maailma vaevavatele probleemidele nagu Eesti nn PÕXIT, jäätmed Eestis, Läänemere eutrofeerumine, inseneride vähesus, plastik looduses ja keskkonnavaenulik kaevandamine, ning seejärel pidid õpilased leitu teistele ette kandma. Iga grupiga toimus pikk väitlus.

Õpilastele sisendati keskkonna uuringute ja kaitse meetodeid ning hoolivust keskkonnast, rakendades erinevaid pedagoogilisi kasvatusvõtteid elukeskkonna säilitamisel. Õpilased pidid arvestuse saamiseks kirjutama praktikanädalast reflektsiooni.

Praktikat toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tamme gümnaasium. Täname toetajaid ning Kappermäe lahket pererahvast!

Video sellest, kuidas me seenel käisime