Tartu Tamme Gümnaasium

10.LO klassi seenepraktika

10.LO klassi seenepraktika

16.-17.09.2022 toimus Soomaal loodusklassi traditsiooniline seenepraktika.

Nii seenevaest aastat ei mäletagi ja annab nüüd mäletada. Lisaks raskendas noorte looduseuurijate retke pikk ja pidev vihmasadu, ent mitmesuguste metsade all tuulamist tehti ikka rõõmuga. Ingatsi matkarajal tutvuti lisaks rabaga, roniti vaatetorni ning karastunumad käisid rabalaukas ujumas, Koprarajal aga silmati vihmaudus nonde pooleveelise eluviisiga imetajate tegevuste tagajärgi.

Õpetajatele ja õpilastele tuntud/selgelt määratavaid liike suudeti koguda vaid 22, neist koostati seenenäitus, kuid järgmisel päeval liikide tundmise arvestusel tuli seekord lisaks appi võtta ka pildid.

Heas seltskonnas ja hoolsa õppimisega möödus aeg kiiresti. Eriti vahva oli kõrvalt vaadata noorte ladina keele ponnistusi, et seente nimed ikka õigesti meelde jääksid. Hindelise arvestuse tulemused olid väga head.

Täname vastuvõtjat, Soomaa looduskeskust!

Pildid: https://drive.google.com/drive/folders/1X1vR6n3lLlHPm65Il0IhzcflSB2TaI3k?usp=sharing (autorid U. Tokko ja H-M Märtson)

Uudise koostasid õp H-M Märtson ja U. Tokko

Video sellest, kuidas me seenel käisime