Tartu Tamme Gümnaasium

Tamme Gümnaasiumi uus hoone

Tamme Gümnaasiumi uus hoone

1. septembrist 2015. a jätkab Tartu Tamme Gümnaasium riigile kuuluva gümnaasiumina tegevust Nooruse tn 9 ruumides.

Kool säilitab enda nime ja on praeguse Tartu Tamme Gümnaasiumi õigusjärglane. Praeguse kooli põhikooli osa baasil alustab uus kool, mis tegutseb senises koolimajas Tamme pst 24a. Kooli nimeks saab Tartu Tamme Kool.

Põhikool ja gümnaasium teevad koostööd ühiste traditsioonide säilitamiseks. Gümnaasium teeb koostööd põhikooliga süvendamaks põhikoolis loodus- ja reaalainete õppimist nende järjepidevuse tagamiseks gümnaasiumis. Koos hoitakse elus muusikatraditsioonid.

Gümnaasium säilitab lipu, märgi ja moto ning jätkab lendude arvestamist praegusest edasi.

Tamme gümnaasium jätkab õpetust humanitaarsuunas, loodussuunas, meditsiinisuunas, tehnoloogiasuunas ja infotehnoloogiasuunas. Praegustele õpilastele tagatakse võimalus jätkata samadel õppesuundadel uues koolimajas.

[Allikas: Tamme Kooli koduleht]

Video sellest, kuidas me seenel käisime