Tartu Tamme Gümnaasium

Tartu Tamme Gümnaasiumi parima noore teadlase stipendium

Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlaskogu kinnitas 01.12.2021 stipendiumi statuudi:

1. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Tamme Gümnaasiumi noori teadusvõimekaid õpilasi nende pürgimustes. Stipendiumi esimene väljaandja on Tamme Gümnaasiumi vilistlane Neinar Seli, kes lõpetas Tartu 5. Keskkooli 1977. aastal.
2. Stipendiumi saajateks võivad olla TTG õpilased, kes on edukad olnud olümpiaadidel (arvesse lähevad TÜ teaduskooli korraldatavad olümpiaadid ning Viie Kooli Kohtumine) või uurimistööde vabariiklikul konkursil.
3. Kandideerija esitab avalduse stipendiumiks, kus kirjeldab enda saavutusi ning seda, kuidas stipendium aitab teda tema haridusteel.
4. Stipendiumi suuruseks on 500 eurot.
5. Stipendiumi konkursi kuulutab välja vilistlaskogu üks kord aastas kooli sünnipäeval. Stipendiumiavaldused esitatakse kooli direktorile 30. aprilliks. Stipendium antakse välja vilistlaskogu esindaja, sponsori ning kooli direktori ühisel otsusel.
6. Stipendium antakse pidulikult üle kooliaasta lõpus. Stipendium makstakse stipendiaadile välja ühes osas, kandes selle stipendiaadi pangaarvele. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on TTG Vilistlaskogu MTÜ poolt makstav stipendium tulumaksuvaba.
7. Stipendiumi saaja avalikustatakse kooli kodulehel.

2022/2023 õppeaastal pälvisid stipendiumi 11. klassi õpilased Kristiina Soobik ja Ingmar Annus.
2021/2022 õppeaastal pälvis stipendiumi 11. klassi õpilane Oskar Kolk

Video sellest, kuidas me seenel käisime