Tartu Tamme Gümnaasium

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja arengut toetav stipendium

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja arengut toetav stipendium

Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlaskogu kinnitas 01.12.2021 stipendiumi statuudi:

1. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Tamme Gümnaasiumi töötajat, et võimaldada tal laiendada oma teadmisi ja oskusi ning lisada jaksu. Stipendiumi juures on hästi oluline koostöö oma erialal toimekate vilistlaste, kooli koostööpartnerite ning kooli töötajate vahel. Selleks, et näha maailma, on oluline leida õige inimene, kes aitab vaadata. Stipendiumi esimene väljaandja on Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlane Neinar Seli, kes lõpetas Tartu 5. Keskkooli 1977. aastal.
2. Stipendiumi saajateks võivad olla TTG õpetajad ja teised töötajad.
3. Stipendiumi saamiseks esitab kandideerija avalduse kooli direktorile, kus ta kirjeldab enda motivatsiooni stažeerimise või koolituse vastu ning saavutusi senises töös.
4. Positiivseks otsuseks on tarvilik kandideerija, vilistlaskogu ning kooli põhjalik koostöö, et leida ja kokku leppida
a) koht või inimene, kelle juures stažeerida,
b) vajalik rahaline kate ning
c) kooli võimalus leida asendusõpetaja puudumise ajaks.
5. Stipendiumi võib taotleda kogu aasta vältel ning samuti tehakse ka otsuseid aasta jooksul.
6. Kooli sünnipäeval on stipendiumiga seotud osapooled oodatud rääkima enda kogemustest koolirahvale. Stipendiumiga seotu avaldatakse ka kooli kodulehel.
7. Stipendiumi rahaline osa kuni 1000 eurot makstakse stipendiaadile välja ühes osas, kandes selle stipendiaadi pangaarvele. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on TTG Vilistlaskogu MTÜ poolt makstav stipendium tulumaksuvaba.

2021/2022 õppeaastal pälvis stipendiumi õpetaja Maarika Mõts
2022/2023 õppeaastal pälvis stipendiumi õpetaja Maret Kuura

Video sellest, kuidas me seenel käisime