Tartu Tamme Gümnaasium

Neinar Seli ja Kristo Seli nimeline stipendium Tartu Tamme Gümnaasiumi parimate sportlaste toetamiseks

Neinar Seli ja Kristo Seli nimeline stipendium Tartu Tamme Gümnaasiumi parimate sportlaste toetamiseks

Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlaskogu kinnitas 01.12.2021 stipendiumi statuudi:

1. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Tamme Gümnaasiumi parimaid sportlasi nende sportlikes pürgimustes. Stipendiumi on loonud Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlased Neinar Seli ja Kristo Seli.
2. Stipendiumi saajateks võivad olla TTG õpilased, kes on edukad sportlased.
3. Kandideerija esitab avalduse stipendiumiks, kus kirjeldab enda saavutusi ning seda, kuidas stipendium aitab teda tema sportlasteel.
4. Aastas antakse välja kuni kolm stipendiumi.
5. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.
6. Stipendiumiavaldused esitatakse kooli direktorile 30. oktoobriks.
7. Stipendium antakse üle kooli sünnipäeval. Stipendium makstakse stipendiaadile välja ühes osas, kandes selle stipendiaadi pangaarvele. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on TTG Vilistlaskogu MTÜ poolt makstav stipendium tulumaksuvaba.
8. Stipendiumi saaja avalikustatakse kooli kodulehel.

2021/2022 õppeaastal pälvis stipendiumi 11. klassi õpilane Ralf Roose
2022/2023 õppeaastal pälvisid stipendiumi 11. klassi õpilane Berit Kukk ja 12. klassi õpilane Marelle Salu
2023/2024 õppeaastal pälvisid stipendiumi 12. klassi õpilane Mari Ann Mahla ja 10. klassi õpilane Andreas Trumm

Video sellest, kuidas me seenel käisime