Tartu Tamme Gümnaasium

Irene LeisnerIr

Irene LeisnerIr

Irene Leisner 1930 – 2015

Pildil Irene Leisner Betti Alveri 75 juubelil koos Valmar Adamsiga

Irene Leisner sündis Tartus jõuka eestlasest ärimehe peresse. Ema oli pärit Poolast ja kodune. Irene käis saksa lasteaias, Petseri algkoolis ja Lõpetas Valgas gümnaasiumi. Tartu Riiklikus Ülikoolis õppis vene ja eesti filoloogiat ning lõpetas eesti filoloogina.

Irene Leisner töötas emakeele ja kirjanduse õpetajana Tartu Tamme Gümnaasiumis 54 aastat. Tema enda hinnangul oli tal 14 lõpuklassi peale kokku 3072 õpilast.

Aastast 2009 Tartu Tähe kavaler.

Eesti Keele Kaitse Seltsi tegevliige 1992 – 1996

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi auliige.

Tartu Linnavolikogu liige.

Tartu linnavolikogu iseloomustas teda nõnda „ Ta on suutnud läbi aastakümnete kaitsta ja väärtustada eesti keelt kultuuri ja ajalugu ja suure missioonitundega suunanud oma õpilasi teatri, kirjanduse, kunsti ja muusika juurde. Ta on olnud väga aktiivne ühiskondlikus elus.“

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime