Tartu Tamme Gümnaasium

Helve ja Ants Raik’i stipendium

Helve ja Ants Raik’i stipendium

Stipendiumi loojateks on endise õpetaja, õppealajuhataja ning direktor Helve Raigi lapsed Katri Raik ning Mart Raik.

Tartu Tamme Gümnaasiumi vilistlaskogu kinnitas 09.11.2020 stipendiumi statuudi:

1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasi, kellel on silmapaistev huvi geograafia, keskkonna ning looduse tundmise vastu.
2. Stipendiumi saajateks võivad olla TTG õpilased, kelle igapäevane õppetöö ja huvi, edukus ainealastel olümpiaadidel, panus uurimistöös ning matkalust aitavad tal valida edasist õpiteed ning innustavad teisi õpilasi huvi tundma Maa tuleviku vastu.
3. Stipendiumi iga-aastase mahu määravad stipendiumi loojad.
4. Stipendiaadi kandidaadi või kandidaadid esitab kool. Kandidatuuri arutatakse koos stipendiumi loojate, vilistlaskogu esindaja, kooli direktori ning loodusainete õpetajatega. Stipendium antakse välja vilistlaskogu esimehe otsusel, kaalukeeleks on stipendiumi loojate tahe.
5. Stipendium antakse pidulikult üle kooli sünnipäeval ning vilistlaskogu teeb vastava ülekande õpilase poolt esitatud pangakontole.
6. Stipendiumi saaja avalikustatakse kooli kodulehel.

2020/2021 õppeaastal pälvis stipendiumi 11. klassi õpilane Tormi Kalle
2021/2022 õppeaastal pälvis stipendiumi 12. klassi õpilane Reimond Ritson
2022/2023 õppeaastal pälvis stipendiumi 12. klassi õpilane Argo Kamenik
2023/2024 õppeaastal pälvis stipendiumi 11. klassi õpilane Laur Oras

Video sellest, kuidas me seenel käisime