Tartu Tamme Gümnaasium

Hans Kõiva – legendaarne bioloogiaõpetaja

Hans Kõiva – legendaarne bioloogiaõpetaja

Hans Kõiva (1907 -1978)

Legendaarne bioloogiaõpetaja aastatel 1958 – 1968.

Õpetaja Hans Kõiva oli väga tasakaalukas ja ainet süvitsi tundev õpetaja. Erilist tähelepanu pööras ta taimeriigile ja õpetas tundma taimi looduses ja ka neid hooldama kooliaias, mille oli loonud. Samuti osales uue kooli ümbruse kõrghaljastuse loomisel koostöös arhitektdidega, mis kaunistab Tamme Kooli ümbrust tänaseni, kus leidub 40 liiki puid-põõsaid. Ta oli ka tunnustatud konsultant Tammelinna asukatele aedade kujundamisel.

Taimetargana on tema sulest ilmunud botaanika õpikuid koolidele koos Ksenia Kärgiga.
Talle kuulub vilistlaste sügav austus ja lugupidamine.

Teksti koostas: Kaupo Järviste

Video sellest, kuidas me seenel käisime