Tartu Tamme Gümnaasium

Eva Saks

Eva Saks

Eva Saks (1933-2012)

Tartu 5. Keskkoolis bioloogiaõpetajana 1963-1995.

Eva Saks tuli meie kooli keskastme loodusõpetuse- ja bioloogiaõpetajaks 1963. aastal. Tollal eduka ja uuendusliku õpetajana kasutas väga palju filme (siis oli klassis filmiaparaat ja filme sai laenutada näitamiseks) ja diapositiive.

Kevadel ja sügisel viis õpilased kooliaeda. Seal tutvuti taimedega vahetult, valiti omale lemmik ja kirjutati referaat. Nii tuli armastus looduse vastu.

Klassijuhatajana oli Eva Saks emotsionaalne ja heatahtlik, saavutas õpilaste ja lastevanematega hea kontakti. Nii sündis ka suurepärane kasvatustöö neljale keskkooliklassi lennule (1971,1973, 1977, 1994)

Teksti koostas Kaupo Järviste

Video sellest, kuidas me seenel käisime