Tartu Tamme Gümnaasium

Arved Kurits – legendaarne füüsikaõpetaja

Arved Kurits – legendaarne füüsikaõpetaja

Arved Kurits tuli meie kooli Tartu 2. Keskoolistme 1964 aasta sügisel ja töötas aastani 1977 füüsikaõpetajana. Oli klassijuhataja kahele lennule – 1967 C ja 1977A.

Tuntud ja tunnustatud nõudliku õpetajana, samas suurepärase aine-esitajana. Ta oskas siduda ainet praktilise eluga. Erilise tähelepanu all oli ülesannete lahendamine, lahenduskäigu lahtirääkimine ja arutelu.

Tundides valitses haruldane kord ja töömeeleolu. Õpilase hinnang oli: „Kui õpetaja seletust kuulasid, siis oli füüsika täiesti mõistetav“

Ka klassijuhatajana oli Arved Kurits väga hinnatud. Ta tundis iga oma õpilast sügavuti ja oli alati valmis oma sõna ja teoga õpilast toetama. Pärast kooli lõpetamistki jäi side õpilastega tihedaks. Tema kodu uks oli nende jaoks alati valla.

Teksti koostas: Kaupo Järviste