Tartu Tamme Gümnaasium

Tekkel

Tekkel

Tartu Tamme Gümnaasiumi tekli statuut

1. Tekli kandmise õigus on Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasel, õpetajal, koolitöötajal ja vilistlasel.
2. Tartu Tamme Gümnaasiumi tekli põhi on punane, musta randiga ja kirjaga Tartu Tamme Gümnaasium. Tekli nokk on musta värvi.
3. Tekkel on Tartu Tamme Gümnaasiumi ühtsuse sümboliks ning kannab kooli väärtusi: vaba arukas mõte ja sõbralik meel.

Tartu Tamme Gümnaasiumi tekli kandmise hea tava

1. Teklit kantakse koolis tähistatavatel tähtpäevadel ja pidulikel sündmustel ning kooli esindamisel. Kooli õpilased kannavad teklit järgnevatel tähtpäevadel: 1.septembril; kooli aastapäeval; Tartu rahu aastapäeval; Eesti Vabariigi aastapäeval; viimase koolikella aktusel. Eelnimetatud tähtpäevadel kannab teklit ka luukere Manivald. Teklit ei kanta kohtades, mis võivad minna vastuollu kooli väärtustega ning kohtades, kus see võib saada kahjustada.
2. Pea paljastavad härrasmehed riigi- ja/või koolilipu sissekandmisel ning riigihümni kõlamisel, naisterahvad jätavad tekli pähe. Lipuvalve (lipu kandja ja kaks saatjat) teklit peast ära ei võta.
3. Tekli kandmise juurde kuulub viisakas käitumine ja korrektne riietus. Teklit kantakse alati õiget pidi.
4. Tekkel peab olema puhas ja heas seisus.

Tekli statuudi kinnitamine ja muutmine

1. Tekli statuudi kinnitamise ja muutmise õigus on kooli juhtkonnal.

Helena Nõmm 2019 aasta lõpetamisel õpilaste eest kõnet pidamas

Video sellest, kuidas me seenel käisime