Tartu Tamme Gümnaasium

Tartu Tamme Gümnaasiumi Erasmus+ akrediteering 2022 – 2027

Tartu Tamme Gümnaasiumi Erasmus+ akrediteering 2022 – 2027

Tartu Tamme Gümnaasiumi Erasmus+ akrediteering 2022 - 2027

KA120-SCH – Erasmuse akrediteering üldhariduses
 

Tamme gümnaasiumi viie õppesuuna jätkuv kaasajastamine lõimitud ja kombineeritud õppevara, olemasolevate kursuste täiendamise ning uute praktikumide väljatöötamise teel aastatel 2022 – 2027

Eesmärk:

  • Loodussuuna sihiks on ainekursuste sisu ja meetodite kaasajastamine, et lisada väärtust juba õppekavas olevatele süvakursustele ja välipraktikatele.
  • Meditsiinisuunas tahetakse liikuda suurema valdkonnasisese ja -ülese lõimise poole. Huvi pakub Euroopa samalaadsete koolide hea praktika, sest Eestis selline pädevus puudub.
  • Tehnoloogiasuuna õpetajate eesmärgiks on omandada praktilisi digitehnoloogia ja elektroonika lõimimise pädevusi, et välja töötada praktikume, mis vastaksid paremini järjest nõudlikuma tööturu vajadustele.
  • Infotehnoloogiasuuna õpetajate eesmärgiks on omandada uusi pädevusi andme- ja infoturbe, arvutigraafika või tehnilise joonestamise vallas. See võimaldaks pakkuda kvaliteetset õpet lisaks juba olemasolevale programmeerimisele, multimeediale ja veebidisainile.
  • Kultuurisuuna õpetajad soovivad lõimida humanitaaraineid bioloogia, meditsiini ja keemiaga. See avardaks kultuurisuuna õpilaste arusaama maailmast tervikuna ning lisaks ühtlasi väärtust humanitaarainetele.
Ajastus: 


Õpetamise ja õppe kvaliteedi parandamine on meie jaoks igapäevane jätkuv protsess. Erasmuse akrediteeringu raames näeme õpirännete otseseid tulemusi (kognitiivsed väljundid) õppesuundade kaupa kõigil viiel õppeaastal. Kaudseid tulemusi (haridustöötajate sotsiaalsed ja individuaalsed pädevused) eeldame jooksvalt ajavahemikus 2022 – 2027.

 
Akrediteeringu number: 2021-1-EE01-KA120-SCH-000045333

Video sellest, kuidas me seenel käisime