Tartu Tamme Gümnaasium

Contemporary Lietracy in Contemporary Kids (C.L.I.C.K.)

Contemporary Lietracy in Contemporary Kids (C.L.I.C.K.)

Contemporary Lietracy in Contemporary Kids (C.L.I.C.K.) on rahvusvaheline koolide koostööprojekt, mis keskendub tänapäeva noorte kaasaegsetele kirjaoskustele.

Projekti koordineerib Tartu Tamme Gümnaasium ja selles osalevad partnerkoolidena

  • 10i Campus (Taani)
  • CFPIMM (Portugal)
  • Colegiul Tehnic Mihai Bacescu (Rumeenia)
  • E. Rivas Luna (Hispaania)
  • Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi (Türgi).

Partnerkoolide ühiseks mureks on üldine negatiivne suhtumine kooli, samuti õpilaste ebapiisavad õpioskused. Seetõttu pürgitakse tihedas koostöös uue arusaamani, kuidas tõhus õppimine tegelikult toimub.

C.L.I.C.K.  raames arendatakse sügavuti õpilaste digi- ja tehnoloogiapädevusi, info- ja meediapädevusi ning poliitika- ja kultuuridevahelisi pädevusi.

Projekti märksõnadeks on meeskonnatöö, teadmuspõhisus, enesejuhtimine, maalähedus ja innovatsioon, digitaalne õpikeskkond ning nutikas kommunikatsioon.

Projekti eesmärke aitavad saavutada kolm projektikohtumist (Eestis, Türgis ja Hispaanias) ning kolm rahvusvahelist õpilaagrit (Portugalis, Rumeenias ja Taanis).

Portugali õpilaagris  esindasid meie kooli edukalt  Stella Tiit ja Christer Lass, kes on nüüd juba kooli lõpetanud.  Sel aastal jätkavad  Madli Utt (12.LO), Angela Allik (11.HU), Kristi Kütt (11.HU) ja  Anett-Kristin Palmar (11.IT). Koolitöötajatena löövad kaasa  haridustehnoloog Tuuli Tomson ning õpetajad Triin Lingiene, Katrin Tikko ja Liia Vijand.

Et projektitegevusi laiemalt tutvustada, aga ka uusi oskusi ja teadmisi omandada, kutsume üles 10. LO, 10. TE, 10.KU, 11.ME ja 11.HU õpilasi registreerima end 2. valikkursuse raames avataval „CLICK projektikursusel“. Kursus algab oktoobrikuus ja toimub neljapäeviti 5. tunni ajal kuni järgmise aasta märtsikuuni. Kursuse keeleks on  inglise keel, aga arvestuse saamiseks  hinnatakse sisulist tööd, mitte keeleoskust. Kursus sobib eelkõige ettevõtlikele, meeskondlikele ja loomingulistele noortele, kes soovivad end arendada info, meedia, poliitika ja kultuuridevahelise pädevuse alal. Üheskoos luuakse neli temaatilist veebilehte, mis lähevad suurele C.L.I.C.K. veebilehele esitamiseks. Oma uusi oskusi näidatakse avatud tundides ja huvi korral valmistatakse üheskoos ette taotlus uue projekti rahastamiseks, et 2017/2018. õppeaastal juba ise õpirändes osaleda.  Vaata kursuse täpsemat kirjeldust valikkursuste nimekirjas.

C.L.I.C.K. ingliskeelne veebileht avanes septembri lõpus ja detsembris teeme kõigile kättesaadavaks projekti C.L.I.C.K. e-raamatu.

Video sellest, kuidas me seenel käisime