Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass:

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: 3D modelleerimine
Nimetus:
Õpetaja: Ave Kodar
Klass: 11TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.