Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass:

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Karjääriõpetus
Nimetus:
Õpetaja: Merit Luik
Klass: 12IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.