Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Veebidisaini valikkursus (II perioodil)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Veebidisain
Nimetus: Veebidisaini valikkursus (II perioodil)
Õpetaja: Mathias Mõttus
Klass: 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE, 12KU, 12LO,
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Osalemise eelduseks on huvi veebilehe loomise vastu.

Maht:

21 auditoorset tundi + iseseisev töö

Eesmärgid:

Tekitada õpilastes huvi veebilehtede loomise vastu ning oskused heal tasemel kaasaegse veebilehe loomiseks

Õpitulemused:

Õpilane arendab oma varasemat taset edasi, saades küpsemaks disaneriks ja/või veebiprogrammeerijaks. Õpilane tunneb HTML ja CSS baassüntaksit ja reegleid, saab aru FTP toimimise põhimõttest ja oskab FTP klienti kasutada, oskab nii nullist veebilehti luua kui olemasolevaid näidiseid / valmislahendusi isikupärastada ja oma projektides kasutada; 
Tunneb WordPress sisuhaldusmootorit, oskab seda isikupärastada ning erinevaid lihtsamaid integratsioone teostada (videote manustamine lehele, kontaktivormi häälestamine, Google Maps jt teenuste liidestamine).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Alustame HTML/CSS keele õppimisega W3Schools keskkonna abil, igas tunnis on praktilised ja loovust võimaldavad harjutused, mille eest saab väikeseid hindeid. Poole kursuse pealt liigume staatiliste veebilehtede loomiselt WordPressi platvormile, kus õpime WordPressi paigaldamist ja häälestamist, tutvume Elementor builderiga ning kasutame eeldisainitud lehte, et luua isikupärane enda vajadustele vastav täisfunktsionaalne veebileht, mille saab pärast kursust soovi korral oma serverisse kolida.

Hindamine:

Pidevad progressihinded, mis aitavad sammhaaval koodi õppida. Suurima kaaluga hinne on viimane WordPressi koondhinne, mis väljendab lõpptulemust kõige paremini ja sellest sõltub suuresti kursusehinne. 
Rahuldava hinde saamiseks peavad kõik hinnatavad tööd olema esitatud. Hinde "5" saamiseks ei tohi olla rohkem kui 2 järgi vastatud tööd (neid, mille eest hinne "1" on algselt sisse pandud, loetakse järgi vastatud töödeks).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Tööprotsessihinnetest kujuneb kursusehinne ja kursusehinne = kooliastmehinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga, konsultatsioonitundide võimalus

Õppematerjalid:

Isikupärase WordPressi veebilehe loomine

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.