Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Matemaatika süvakursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1, 2, 3
Aine:Matemaatika süvakursus
Nimetus:Matemaatika süvakursus
Õpetaja:Mart Kallaste
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

20*70min

Eesmärgid:

Süvendatud matemaatika õpe ja olümpiaadidel eldumak osalemine.

Õpitulemused:

Iseseisva õppimisvõime süvenemine ja ühe ja sama ülesande lahendamine erinevatel viisidel.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Ülesannete lahendamine loogika, arvuteooria, algebra, geomeetria, stereomeetris vallast ja tõestamised.

Hindamine:

75 % kohal käimist annab ARVESTATUD.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne on ka kooliastme hinne – arvestatud/mittearvestatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kursuse kordamine järgmisel õppeaastal.

Õppematerjalid:

Ülesanded erinevatest teadusportaalidest ja õpetaja valik. Materjalid on TERA kaustas.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.