Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Rahvatants

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:1, 2, 3
Aine:Rahvatants
Nimetus:Rahvatants
Õpetaja:Katrin Roodla
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE, 12IT,
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:

35 (neiduderühmal) või 70 (segarühmal) 120-minutilist tundi

Eesmärgid:

Arendada koordinatsiooni, tantsulist liikumist, valmistuda esinemisteks, tantsupidudeks.

Õpitulemused:

Kursuse jooksul õpitakse eesti rahvatantsu põhisamme, folkloorseid ja lavatantse, arendatakse koordinatsiooni, rütmilist liikumist, esinetakse kooli ja piirkondlikel üritustel (Tartumaa tantsupidu, Kagu-Eesti tantsupidu, III naiste tantsupidu jne).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Võtted: valsi-, süld-, sulg-, vallasvõte. Sammud: polka-, valsi-, labajalavalsi-, kargus-, galopi-, juurdevõtu-, reinlendri-, jooksupolkasamm. Tantsud.

Hindamine:

Kohustuslik on osalemine tundides, tantsulaagrites,  ülevaatustel, esinemistel.

Tantsija saab kursuse arvestatud juhul, kui ta on osalenud tundides (vähemalt 80%), kõigis tantsulaagrites, ülevaatustel ja esinemistel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Ei ole võimalik.

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.