Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Prantsuse keele hääldus, suhtlus, kultuur

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1, 2
Aine: Prantsuse keel
Nimetus: Prantsuse keele hääldus, suhtlus, kultuur
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 11IT, 11TE, 12KU
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kuni 18 õpilast.

Maht:

 20 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Saada julgust ja entusiasmi uue võõrkeele õppimiseks; osata prantsuse keele hääldust, õppida esmatasandil suhtlust, saada teadmisi prantsuse kultuurist.

Õpitulemused:

Õpilane oskab hääldada prantsuskeelseid sõnu (sh nimesid, rahvusvahelisi väljendeid, viisakusväljendeid). Suudab anda isikuandmeid, küsida ja anda infot tutvumissituatsioonis, poes, restoranis, hotellis; küsida ja juhatada teed. 

On kursis prantsuse kultuuri mitmete, nii ajalooliste kui tänapäevaste aspektidega; omab teadmisi prantsuse kultuuri rollist maailmakultuuri osana.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sõnavara ja vestlusteemad: riigid-rahvad, arvud, tutvumine, isikuandmed, pereliikmed, kellaaeg, nädalapäevad, kuupäevad, pileti ostmine, poes ostmine, restoranis tellimine, oma arvamuse/emotsiooni väljendamine.

Grammatika: oleviku pööramine, reeglipärased ja mõned ebareeglipärased tegusõnad, eitus. Hääldus, liesoon.

Kultuur: autod, sport, mood, lõhnaõlid, prantsuse köök, muusika, ajaloolised suurkujud, ballett, kunst.

Hindamine:

Hinnete põhiosa moodustavad väikesed hääldustekstid, mis tuleb sisse lugeda ja salvestada Tera kausta. Kursus lõpeb väikese hääldusarvestusega samade tekstide põhjal, mida on harjutatud. Jooksvalt hinnatakse veidi ka sõnavara (arvud, peamised käibeväljendid).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Iseseisvaks õppimiseks sobib www.duolingo.com Võib küsida õpetajalt lisamaterjale, koolis on olemas ka õpikud algajatele.

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.