Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Programmeerimine (3. osa)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Programmeerimine
Nimetus: Programmeerimine (3. osa)
Õpetaja: Tauno Palts
Klass: 11IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

11IT

Maht:

35 tundi (20 auditoorset tundi)

Eesmärgid:

Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.

Õpitulemused:
 • Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, kahekordne tsükkel, rekursioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
 • Analüüsib programmikoodi ilma seda käivitamata.
 • Analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks tarkvararakendust hakkab looma ning valib selleks sobiva algoritmi. Samuti analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja tulemusena loob tarkvararakenduse.
 • Kohandab tarkvararakenduse kasutajaliidest.
 • Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi.
 • Koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 • Animatsioonid ja mängud (PyGame)
 • Kasutajaliides (Tkinter)
 • Robootika (Raspberry Pi)
 • Veeb (Flask)
 • Objektorienteeritud programmeerimine
Hindamine:

Kümme arvestuslikku iseseisvat tööd, millest iga ülesanne annab 10 punkti.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% – hinne "3"
75-89% – hinne "4"
90-100% – hinnne "5"

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hilinenud töö annab kahe nädala jooksul pooled punktid.

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.