Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Programmeerimine (3. osa)

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:3
Aine:Programmeerimine
Nimetus:Programmeerimine (3. osa)
Õpetaja:Tauno Palts
Klass:11IT
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

11IT

Maht:

35 tundi (20 auditoorset tundi)

Eesmärgid:

Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.

Õpitulemused:
  • Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, kahekordne tsükkel, rekursioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
  • Analüüsib programmikoodi ilma seda käivitamata.
  • Analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks tarkvararakendust hakkab looma ning valib selleks sobiva algoritmi. Samuti analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja tulemusena loob tarkvararakenduse.
  • Kohandab tarkvararakenduse kasutajaliidest.
  • Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi.
  • Koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
  • Animatsioonid ja mängud (PyGame)
  • Kasutajaliides (Tkinter)
  • Veeb (Flask)
Hindamine:

Arvestuslikud iseseisvad tööd, mis annavad kokku 100 punkti.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% – hinne "3"
75-89% – hinne "4"
90-100% – hinnne "5"

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hilinenud töö annab kahe nädala jooksul pooled punktid.

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.