Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Programmeerimine (4. osa)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Programmeerimine
Nimetus: Programmeerimine (4. osa)
Õpetaja: Tauno Palts
Klass: 12IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

12IT

Maht:

35 tundi (10 auditoorset tundi)

Eesmärgid:

Koostada programmeerimise kursusi kokkuvõttev tarkvaraprojekt, mis kinnistab praktilise rühmatöö kaudu eelnevatel programmeerimise kursustel õpitud teadmised ja oskused.

Õpitulemused:
 • Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, tingimuslaused, kahekordsed tsüklid, jne) Pythonis.
 • Analüüsib probleemi, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja tulemusena loob tarkvararakenduse.
 • Loob koostöös teistega tarkvararakenduse toimiva prototüübi, mis lahendab probleemi.
 • Loob tarkvararakenduse prototüübi jaoks vajalikud lisad (nt sobiva struktuuriga andmebaas, liidestumine seadmetega vms).
 • Kohandab tarkvararakenduse kasutajaliidest.
 • Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi.
 • Haldab koostöös teistega programmeerija tööülesandeid ja lähtekoodi versioonihalduse keskkonnas.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel rakendatakse omandatud teoreetilisi teadmisi praktilise rühmatööna valmiva tarkvaraprojekti kaudu.

Hindamine:

Kursuse hinne koosneb järgnevatest osadest:

 • P0 – Projektirühmade moodustamine, 10% hindest
 • P1 – Projekti arendusidee sõnastamine, 10% hindest
 • P2 – Projekti analüüs, nõuete määratlemine, paberprototüüp, 10% hindest
 • P3 – Esmase prototüübi avaldamine ja testimine, 30% hindest
 • P4 – Projekti silumine ja valmis lahenduse esitamine, 30% hindest
 • P5 – Projekti esitlemine ettekandes, 10% hindest
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% – hinne "3"
75-89% – hinne "4"
90-100% – hinne "5"

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Mittearvestatud iseseisvaid töid on võimalik õpetajale näidata kahe nädala jooksul pärast esitamistähtaega saades sellisel juhul pooled punktid.

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.