Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid


Warning: Undefined array key “sort” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 32

Warning: Undefined variable $sort in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 33

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 34

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “valdkond” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “periood” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “aine” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “nimetus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “õpetaja” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “klass” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “staatus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Ainepass: Kunst II kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1
Aine: Kunst
Nimetus: Kunst II kursus
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 tundi. 70 min tund

Eesmärgid:

Anda põgus ülevaade kunstiajaloost. Tutvustada kunstikultuuri arenemise kulgu. Kujundada omanäoline arvamus kunstiloost, oskus näha samas üldiseid norme ja reegleid, mõista kunstikaanoneid. Oskab oma arvamust selgitada.
Tegeleda eneseväljendusega. Õpiks hindama kunsti. Oskab kunstiteost vaadata, analüüsida ning kujundada oma seisukoht. Soovib külastada iseseisvalt kunstinäitust. Arendab ennast mitmekülgselt. Loob mitmeid praktilisi ülesandeid. Arendab silmaringi ning oskab kultuuriloos orienteeruda.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb ja teab käsitletud teemade põhipunkte ning oskab avaldada oma arvamust antud teemadel. Õpilane julgeb algatada
vestlust, esitada küsimusi, oskab kaasa rääkida kunstiajaloo teemadel.
Saab hakkama loovtööga, mis illustreerib käsitletud teemasi. Külastab kunsti väljapanekuid, näitusi, muuseume jne. On enesekindel, julge ja laia silmaringiga. Oskab kultuuriloos orienteeruda. Taeb ja tunneb tähtsamaid kunststiile, tehnikaid ning nende juhtfiguure.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus annab ülevaate kunstiajaloost, mis keskendub sajandivahetusest kuni tänaseni (1.impressionism, neoimpressionism, postimpressionism; 2. juugend/sümbolism; 3. fovism/ekspressionism; 4. kubism/futurism; 5. abstraktsionism; 6. dada/sürrealism; 7. popkunst; 8. op-kunst; 9. fotorealism; 10. performance/happening). Tutvutakse mälestistega, monumentidega, arhitektuuriga, maalikunstiga, skulptuuridega, olulistema esindajatega jne. Kursuse jooksul sooritatakse mõned
illustreerivad loovtööd (tunnitööd). Tunnikontrollid teemadest lähtuvalt. Kursuse lõpus toimub rühmatööna (2-3 liiget) performance (videokunst) töö.

Hindamine:

Kõik kontrolltööd/tunnikontrollid on kohustuslikud sooritada.
Lisaks hinnatakse tunnitööd (loovtöö: maal, joonistamine, teadmistemängud vm), iseseisev rühmatöö (performance)
Punktidega töös:
90%­ -100% on hinne "5",
75% – ­89% on hinne "4",
50% – ­74% on hinne "3",
20% – ­49% on hinne "2",
0%­ – 19% on hinne "1".
Tunnitöö hinne lähtub õpilase usinusest ja tahtest tööd teha.
Performance loomine: hea idee, põnev sooritus, edukas meeskonnatöö, töö
analüüs, enesekriitika. Kõik jooksvad tunnikontrollid/kontrolltööd ja
performance on kohustuslikud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse jooksul hinnatakse kontrolltöid, tunnitööd (praktiline loovtöö: maal, joonistus vm) ja performancet. Kui kõik tööd on sooritatud positiisele tulemusele siis keskmisest hindest kujuneb kursusehinne. Kui kursuse jooksul kogutakse kaks kahte siis maksimaalne hinne, mis on võimalik saada on "3". Kui jooksvate hinnete seas on üks puudulik, siis maksimaalne hinne, mida on võimalik saada on "4". Kui õpilasel on kolm või enam kahte/ühte on ta kohustatud tegema arvestuse. Kõik teooria tööd on kohustuslikud sooritada. Kui performance jääb õigel ajal esitamata siis ei ole võimalik maksimaalset hinnet saada. Erandid kokkuleppel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Õpetajalt tunnis ja Tera kaustas.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime