Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Norra keel algajatele.

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1, 2
Aine: Norra keel
Nimetus: Norra keel algajatele.
Õpetaja: Rika Tapper
Klass: 10IT, 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Tundides osavõtt ja testide sooritamine.

Maht:

Kaks tundi nädalas. Tunni kestvus 70 minutit.

Eesmärgid:

Saada algteadmised norra keele grammatikast ja teatud määral ka kultuurist.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetanud  oskab norra keeles ennast tutvustada, kohvikus toitu tellida, kellaega öelda, teab enimlevinud viisakusvormeleid, mis esinevad lihtsamates vestlustes, ja  tunneb sõnavara seoses riikide ja keeltega.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Lühikesed tõlkeülesanded, sõnadetööd ja kultuuri puudutavad analüüsid gruppides.

Hindamine:

Kursus on hindeline, kuid esineb ka arvestuslikke ülesandeid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne kujuneb tehtud sõnade tööde, lihtsate tõlkeülesannete ja osavõtu alusel. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Töid saab järgi vastata vastavalt eelsõlmitud kokkuleppele.

Õppematerjalid:

Norra keele algtasemele mõeldud õpik ja töövihik På vei.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime