Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Nimetus: Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile)
Õpetaja: Mathias Mõttus
Klass: 10IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10IT klassi õpilased

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Teha sissejuhatus IT-sse – mõista, mida tähendab infotehnoloogia ja kus ning kuidas seda praktikas rakendadakse.

Õpitulemused:

Õpime arvuti ehitust, paigaldame erinevaid opsüsteeme ja tarkvarasid, õpime tundma ja ehitama arvutivõrku. Kursuse läbides mõistab õpilane infotehnoloogilist maailma paremini, on võimeline tundma tavalisemaid arvutikomponente, oskab komplekteerima tavavajadustele vastava arvuti, tunneb põgusalt kõiki maailma levinumaid opsüsteeme ning tunneb arvutivõrgu töötamise põhimõtteid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Arvuti ehitus
Võrgundus
Opsüsteemid
Kaablid ja connectorid
Autoriõigused
Infoturbe alused
IT-alase töötoa väljamõtlemine ja võimalusel läbiviimine

Hindamine:

Tööprotsessi hinded; Kontrolltööd suuremate teemade lõpus (arvuti ehitus, võrgundus). Kõik tööd tuleb esitada õigeaegselt! Kui töö märgitakse "tegemata" või hindega "1", siis tuleb see esimesel võimalusel järele vastata ning tungivalt soovitatav on kasutada konsultatsiooniaega, et oma küsimustele õpetajalt vastused saada. Rahuldava hinde saamiseks ei tohi tegemata töid päevikus olla. Hinde "5" saamiseks ei tohi olla rohkem kui 2 parandatud "ühte" (st hinded tuleb saada esimese korraga head, mitte järele tehes).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb tööprotsessihinnetest, kursusehinne = kooliastmehinne. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime