Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass:

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Norra keel
Nimetus:
Õpetaja: Rika Tapper
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Sobib kõigile. Eelduseks ei ole varasem keeleoskus. 

Maht:

19 tundi.

Eesmärgid:

Eesmärgiks on saada algteadmised norra keele grammatikast, osata moodustada lihtsamaid lauseid ja grammatilisi konstruktsioone ning saada enesekindlust edasiseks norra keele õppimiseks ja äratada huvi skandinaavia kultuuri vastu. 

Õpitulemused:

Eesmärgiks on sõnavara õppimine ja skandinaavia kultuuri paremini tundma õppimine.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: tutvumine, numbrid, kellaaja ütlemine, riigid, keeled, perekond, vabaajategevused ja ametid. Õpitakse määramata ja määratud vormi kasutamist ja verbi pööramist.

Hindamine:

Hindelised on sõnavara, grammatika ja iseseivalt kodus tehtud tõlketööd ja arvestuslikud skandinaavia filmikultuuri analüüsiga seotud tööd. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb jooksvalt. Hinnatakse tundides dialoogide tegemist, arutlemist, grammatika omandamist ja sõnavara kasutamist. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokkuleppides.

Õppematerjalid:

Õppematerjalina kasutatakse algajatele mõeldud norra keele õpikut ja töövihikut På vei. 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime