Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Norra keele ja kultuuri kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Norra keel
Nimetus: Norra keele ja kultuuri kursus
Õpetaja: Rika Tapper
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11TE, 12KU, 12LO
Staatus: Valikkursus
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.