Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass:

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1, 2, 3
Aine: Hispaania keel
Nimetus:
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.