Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Multimeedia 10IT klassile

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Multimeedia
Nimetus: Multimeedia 10IT klassile
Õpetaja: Mathias Mõttus
Klass: 10IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

TTG 10IT klassi õpilased

Maht:

21 tundi

Eesmärgid:

Äratada huvi Multimeedia vastu (töötamine heli, pildi, teksti, videoga), õppides esmasel tasemel kasutama programme GIMP, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, FL Studio, mitmeribaline helitöötlusprogramm (nt Audacity või alternatiiv veebis).
Õpetada looma ise sisu ja vormi, võttes eeskujuks teiste tehtud materjale (st õpetusvideote järgi töötamine).
Omandada baasoskused Multimeedia valdkonnast.
 

Õpitulemused:

Õpilane suudab luua tehniliselt ja visuaalselt head multimeedilist toodangut – raadioreklaami, bännereid-plakateid, veebikujundust, algelisemat logo, video ning väga lihtsat animatsiooni

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Läbime tunnist tundi erinevad teemad ja teostame praktilised tööd ette antud tarkvara kasutades. Sageli jääb töö kodus lõpetada, kuna seal on õpilasel parem loovale ülesandele keskenduda.

Näidisteemad:

Plakat / tekstid / bänner / gif-animatsioon (GIMP)
Eriefektid (glow), naha puhastamine ja mittesoovitud elementide eemaldamine (Photoshop)
Kompositsioon, kaamerate käsitlemine ja filmimise algtõed (Isiklik nutiseade, kooli iPad)
Heliteooria, mitmeribaline helitöötlus (Audacity), Raadioreklaam, elektroonilise muusika loomine (FLStudio), video filmimine ja töötlemine (Adobe Premiere või DaVinci Resolve)

Hindamine:

Hinne kujuneb tööprotsessist – iga tunni tööülesanne tuleb võimalikult hästi täita ning hindeid tuleb kokku vähemalt 5tk. Teistest hinnetest kaalukam on "projektipäevade hinne" (KUI vastaval kursusel projektipäevad toimuvad), muul juhul on hinded võrdse kaaluga. Rahuldava hinde saamiseks tuleb esitada kõik tööd (hinne "1" tegemata ei tohi sisse jätta). Hinde "5" saamiseks ei tohi olla enam kui 2 hiljem vastatud tööd (st kui on jõudnud juba "1" sisse minna, siis selle töö parandamine läheb arvesse hiljem vastatud tööna).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne moodustub tööprotsessihinnetest ning kursusehinne = kooliastmehinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga (konsultatsioonitund)

Õppematerjalid:

Metshein.com
Tutorialid ehk õpetusvideod leitavad youtubest

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime