Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Elektroonika

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Elektroonika/mehhatroonika
Nimetus: Elektroonika
Õpetaja: Hans Hubert Sams
Klass: 10TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 70 minutilist tundi

Eesmärgid:

Tutvustada õpilastele elektroonikat.

Õpitulemused:

Õpilane orienteerub elektroonikaga seotud mõistetes ja materjalides
Õpilane oskab skeeme koostada ja lugeda
Õpilane teab olulisemaid seadmeid ja detaile ning nende kasutamisviise
Õpilane oskab käsitseda multimeetrit, makettplaati.
Õpilane oskab käsitseda jootekolbi

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
  1. Sissejuhatus
  2. Elektrivool, voolutugevuse ja pinge mõõtmine. Ohmi seadus.
  3. Toiteallikad.
  4. Skeemi koostamine makettplaadil
  5. Arduino: kasutajaliides, töötava skeemi koostamine
  6. Andurid ja täiturid : tööpõhimõtted, andurit ja täiturit kasutava skeemi koostamine
  7. Ülevaade komponentide tööst: takisti, fototakisti, termotakisti, potentsiomeeter, kondensaator, diood, transistor, valgusdiood, taimer 555, komparaator
  8. Pingejagur.
  9. Vabalt valitud projekti teostamine.
Hindamine:

Hindamine on arvestuslik.
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestuse saamiseks tuleb sooritada kõik praktikumide ülesanded ning osaleda projektipäevadel. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine
toimub õpetajaga kokkulepitud ajal.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid on TERA-s.
Täiendavalt: Tartu Ülikooli kursus "Elektroonikast puust ja punaselt"
(https://sisu.ut.ee/elektroonika)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime