Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Programmeerimine (3. osa)

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2
Aine:Programmeerimine
Nimetus:Programmeerimine (3. osa)
Õpetaja:Tauno Palts
Klass:11IT
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

11IT

Maht:

Kokku 35 akad tundi.

Eesmärgid:

Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.

Õpitulemused:

Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, kahekordne tsükkel, rekursioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
Analüüsib programmikoodi ilma seda käivitamata.
Analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks tarkvararakendust hakkab looma ning valib selleks sobiva algoritmi. Samuti analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja tulemusena loob tarkvararakenduse.
Kohandab tarkvararakenduse kasutajaliidest.
Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi.
Koostab miniprojekte kasutades Pythoni erinevaid mooduleid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Animatsioonid ja mängud (PyGame)
Kasutajaliides (Tkinter)
Veeb (Flask)
Enda valitud moodulid

Hindamine:

14 arvestusliku iseseisvat tööd, mis annavad kokku 100 punkti.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% – “3”
75-89% – “4”
90-100% – “5”

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hilinenud töö annab 2 nädala jooksul pooled punktid.

Õppematerjalid:

Cover

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.