Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Hulktahukad ja pöördkehad

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Hulktahukad ja pöördkehad
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 12IT, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

kõik tunnid on auditoorsed

Eesmärgid:

Eesmärgiks on arendada õpilaste ruumilist taju; õpetada hulktahukate ja pöördkehade pindalade ning ruumalade leidmist

Õpitulemused:

Õpilane oskab leida pöördkehade ja hulktahukate pindala ja ruumala; oskab lahendada elulisi ülesandeid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpilane oskad leida : hulktahukate(prisma, püramiid) ning pöördkehade(silinder, koonus, kera) pindala ja ruumala; oskab näha seost tasapinnaliste kujunditega ning lahendada elulisi ülesandeid

Hindamine:

Hindamine toimub kontrolltööde, rühmatööde, tunnikontrollide põhjal

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud tööde põhjal, kõik kursuse jooksul toimunud tööd peavad olema tehtud; kui õpilane soovib parandad kursusehinnet, siis tuleb teha arvestustöö arvestuste nädalal kogu kursuse jooksul õpitud materjalile

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida neljapäeviti järelevastamise tunni ajal või õpetajaga isiklikult kokkulepitud ajal

Õppematerjalid:

L. Lepmann, T.Lepmann, K.Velsker"Matemaatika 12. klassile"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime