Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Matemaatika süvakursus ehk olümpiaadikursus.

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Matemaatika süvakursus
Nimetus:Matemaatika süvakursus ehk olümpiaadikursus.
Õpetaja:Mart Kallaste
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Keskmisest võimekamad reaalainetes.

Maht:

20 auditoorset tundi.

Eesmärgid:

Süvendada huvi matemaatika vastu, näha matemaatilise loogika ilu ja lahendada erilisi ülesandeid.Valmistuda kooli esindama erinevatel olümpiaadidel.

Õpitulemused:

On laienenud lahendusvõtete kasutamise oskus ja mõtlemisvõime.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Ülesandeid erinevatelt olümpiaadidelt.

Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud 75% kohalkäimise kriteeriumiga.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestatud/mittearvestatud 75% kohalkäimise kriteeriumiga.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestuse mittesaamisel kustutatakse valikkursus kursuste loendist.

Õppematerjalid:

Õpetaja materjalid; teaduskool; internet; youtube.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.