Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid


Warning: Undefined array key “sort” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 32

Warning: Undefined variable $sort in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 33

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 34

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “valdkond” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “periood” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “aine” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “nimetus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “õpetaja” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “klass” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “staatus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Ainepass: Kehaline kasvatus 3. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1, 2
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus 3. kursus
Õpetaja: Geio Heil
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis;
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;
3. arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;
4. järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid;
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga parandada;
6. on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi;

Õpitulemused:

1. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese
tervisele ning tegeleb regulaarselt kehaliste harjutustega
2. on teadlik tervise ja kehalise aktiivsuse seosest ning kehalise
koormuse mõjust organismis toimuvatele muutustele
3. omandab erinevate liikumisviiside ja spordialade tehnika ning
spetsiifilise terminoloogia, suudab hinnata oma oskuste taset ja teab,
kuidas seda täiustada ning uusi oskusi omandada
4. hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi,
teeb koostööd ning kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja
juhendab oma kaaslasi
5. analüüsib kaasõpilase ning iseenda kehaliste võimete taset
6. on teadlik kaitseväes rakendavast füüsilise ettevalmistuse hindamise
korrast ja NATO testi sisust
 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kergejõustik – Nato test

Jalgpall – Sööduharjutused, reeglid ja mängutaktika

Korvpall – Söödu- ja põrgatusharjutused, sammudelt vise ja vabavise, reeglid ja mängutaktika

Võrkpall – Alt- ja ülaltpalling, ülalt- ja altsöödu tehnika, ründelöök, reeglid ja mängutaktika

Võimlemine – püramiidid, üldfüüsilised harjutused

Raskejõustik – Kükk kangil, rinnalt surumine, jõutõmme

Suusatamine – klassikatehnika, uisutehnika

Hindamine:

Nato test – eelmise aasta tulemuste ületamine või ligilähedane tulemus

Pallimängud (jalgpall/korvpall/võrkpall) – tehnika hindamine

Suusatamine – klassikatehnika, uisutehnika

Aktiivsushinded aktiivse osalemise eest kehalises kasvatuses. Kursus jääb arvestamata, kui puudumisi on rohkem kui 1/3 kursuse tundidest.


Tervislikel põhjustel vabastatud õpilaste hindamisel annab õpetaja lisaülesande ( õpetaja abistamine, esseede või sporditeemaliste referaatide kirjutamine, spordikellaga liikumine ja püstitatud eesmärkide täitmine jms). Praktiliste oskuste hindamisel lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist.

Õpilastel, kes on omal spordialal Eesti tipus või kuuluvad rahvuskoondisesse ning treenivad suure mahuga, on võimalus taotleda kehalise kasvatuse tundidest vabastust. Selleks tuleb esitada kehalise kasvatuse õpetajale VÕTA taotlus ning treeneri allkirjastatud kirjutis treeningmahu, eesmärkide, tulemuste jms kohta. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilast hinnatakse hindega "5".

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kursuse jooksul hinnatud elementidest ja harjutustest ning kursusehinne moodustub hinnete keskmisest.
Kohustuslike soorituste hinded on võrdse kaaluga.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Õpilane saab hindeid ka aktiivse osalemise eest kehalise kasvatuse tunnis.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kehalise kasvatuse hindelise soorituse likvideerimiseks on aega kaks nädalat alates võlgnevuse tekkimisest, mis märgitakse Stuudiumisse T tähega ning lisakommentaarina kuupäev, mis ajani on võimalik hinnet järele vastata.
Võlgnevuse likvideerimata jätmisel läheb Stuudiumisse sisse "2", mida ei ole võimalik enam järele vastata.
Tervislikel põhjustel tekkinud võlgnevuste korral likvideeritakse need kokkuleppel õpetajaga.
Puudutud tunde saab järele vastata konsultatsioonitundide ajal kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

EOK

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime