Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Saalihoki

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Saalihoki
Õpetaja: Aune Altmäe, Aleksandr Popenov, Juhendaja Geio Heil
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

 Kursusele saab maksimaalselt 12 õpilast. Igal õpilasel võib kursuse peale kokku olla kuni 3 puudumist, kui tuleb rohkem on kursus MA. Erandiks on õpilase puudumine tervislikel põhjustel. 

 

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

Õpilane tunneb end saalihoki platsil kindlalt ning on rohkem teadlik saalihokist

 

Õpitulemused:

Õpilane tunneb reegleid

On suuteline mängima ilma vigadeta

Valdab üldiseid saalihoki baasteadmiseid

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Koordinatsiooniharjutused

Jõuharjutused

Kehalise aktiivsuse harjutused

Saalihoki mängud

Hindamine:

Hindeid eraldi ei saa, hinnatakse kohal käimist ja kaasa tegemist

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Mitteeristav hindamine (A/MA), oleneb õpilase kohal käimisest ja tunnis kaasa tegemisest. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajatega

Õppematerjalid:

https://www.saalihoki.ee/Materjalid/Reeglid.aspx

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime