Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid


Warning: Undefined array key “sort” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 32

Warning: Undefined variable $sort in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 33

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 34

Warning: Undefined array key “õppeaasta” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “valdkond” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “periood” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “aine” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “nimetus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “õpetaja” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “klass” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined array key “staatus” in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/public/passid.php on line 37

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data01/virt54503/domeenid/www.tunniplaan.ee/tammeg.tunniplaan.ee/functions.inc on line 127

Ainepass: Elektromagnetism

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Füüsika
Nimetus: Elektromagnetism
Õpetaja: Tanel Liira
Klass: 11KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eeldusained puuduvad, kursuse alguses toimuvad tasandustunnid

Maht:

1 kursus, 19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Õpilane saab ülevaate elektriväljadest, magnetväljadest ja elektromagnetismist. Õpilane oskab seostada elektromagnetismi elektrienergia tekitamisviisidega. Oskab tuua näiteid erinevatest elektromagnetlainetuse liikidest ja teab nende kasutusalasid.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja tunneb füüsikaliste suuruste tähiseid ja ühikuid, teab elektromagnetismi põhimõisteid, seadusi ja nende rakendatavust praktikas, oskab lahendada arvutus ja graafilisi ülesandeid, vormistada lahendusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse
seadus. Elektrivool. Aine ja väli. Coulomb’i seadus.
Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse
seos. Välja visualiseerimine, välja jõujooned. Väljade liitumine,
superpositsiooni printsiip. Homogeenne elektriväli kahe erinimeliselt
laetud plaadi vahel, kondensaator. Püsimagnet ja vooluga juhe. Ampere’i
jõud. Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv Lorentzi jõud.
Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge.
Elektromagnetiline induktsioon. Induktsiooni elektromotoorjõud.
Magnetvoog. Faraday induktsiooniseadus. Elektrimootor ja generaator.
Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivpool. Homogeenne magnetväli
solenoidis. Elektri- ja magnetvälja energia.
Elektromagnetlainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. Nähtava valguse
värvuse seos valguse lainepikkusega vaakumis. Elektromagnetlainete
amplituud ja intensiivsus. Difraktsioon ja interferents, nende
rakendusnäited. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja seos valguse
kiirusega. Valguse dispersioon. Spektroskoobi töö põhimõte.
Spektraalanalüüs. Polariseeritud valgus, selle saamine, omadused ja
rakendused. Valguse dualism ning dualismiprintsiip looduses. Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja
luminestsents.

Hindamine:

Hinnatakse sisulühikirjelduses toodud mõistete teadmisi ja nendega seotud valemitega ülesannete lahendamise oskust. Kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid:

1. Kontrolltööd
2. Enesekontrollitestid
3. Hindelised testid
4. Arvestustöö
5. Kirjalikud ülesanded
6. Praktiline töö 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus loetakse läbituks, kui õppija on sooritanud kõik hinnatavad
õpiülesanded (testi, kirjalikud koduülesanded, praktilised tööd, kontrolltöö, arvestustöö) vähemalt
tulemusele 50%.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

K. Tarkpea. Füüsika XI klassile. Elekter ja magnetism või K. Tarkpea, E. Voolaid.
Elektromagnetism. (opik.fyysika.ee)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime