Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass:

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:1, 2, 3
Aine:Rahvatants
Nimetus:
Õpetaja:Katrin Roodla
Klass:
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Maht:

35 (neiduderühmal) või 70 (segarühmal)  120-minutilist tundi, lisaks esinemised, tantsupeo eelproovid ja tantsupidu, vajadusel treeninglaagrid

Eesmärgid:

Arendada koordinatsiooni, tantsulist liikumist, valmistuda esinemisteks, pääseda 2023. a noorte tantsupeole.

Õpitulemused:

Kursuse jooksul õpitakse eesti rahvatantsu põhisamme, folkloorseid ja lavatantse, 2023. a noorte tantsupeo repertuaari, arendatakse koordinatsiooni, rütmilist liikumist, esinetakse kooli jm üritustel.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Võtted: valsi-, süld-, sulg-, vallasvõte. Sammud: polka-, valsi-, labajalavalsi-, kargus-, galopi-, juurdevõtu-, reinlendri-, jooksupolkasamm. Tantsud.

Hindamine:

Kohustuslik on osalemine tundides, tantsulaagrites,  ülevaatustel, esinemistel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde saamise eelduseks on järjepidev osalemine tundides, tantsulaagrites, 2023. a noorte tantsupeo ettetantsimistel, esinemistel, tantsupeol. 

Seoses tantsupeoaastaga on võimalik saada kaks kursust neil tantsijatel, kes on osalenud vähemalt 90% tundidest ja esinemistest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Ei ole võimalik.

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.