Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kitsa matemaatika täiendav kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1, 2, 3
Aine:Kitsas matemaatika
Nimetus:Kitsa matemaatika täiendav kursus
Õpetaja:Helgi Suurmets
Klass:12KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

kitsast matemaatikat õppiv õpilane

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min), mõnel korral võib auditoorse tunni asemel olla iseseisev töö

Eesmärgid:
Õpitulemused:

Oskused koolimatemaatika peamistes valdkondades on läinud paremaks.Enesekindluse saavutamine matemaatikaga toimetamisel. Kindlus matemaatika põhjapanevates  oskustes. Matemaatika ja igapäevaelu sidumine

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel a) korratakse peamisi koolimatemaatika valdkondi, b) kinnistatakse põhitõdesid c) vaadatakse üle riigieksami ülesanded.

Hindamine:

Hindamine toimub tööde/kontrolltööde põhjal. Kõik tööd  peavad olema tehtud.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kursuse jooksul tehtud tööde põhjal

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida järelevastamise tunni ajal või õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal

Õppematerjalid:

Materjalid erinevatest õpikutest ja veebiressursid, vajaliku info saab tunnis.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.