Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Maa kui süsteem

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Geograafia
Nimetus: Maa kui süsteem
Õpetaja: Sirje Summel
Klass: 11KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.