Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Maa kui süsteem

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Loodusained
Periood:3
Aine:Geograafia
Nimetus:Maa kui süsteem
Õpetaja:Sirje Summel
Klass:11KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.