Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 3D animatsioon

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:3
Aine:3D animatsioon
Nimetus:3D animatsioon
Õpetaja:Anett Saksing
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevat modelleerimise ja animeerimise kogemust sellel kursusel tarvis ei ole. Piisab huvist ja tahtmisest midagi uut proovida.

Maht:

10 praktikumi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärk on tutvustada erineva suunitlusega animatsioonide loomise põhimõtteid. Ühtlasi anda õpilastele ülevaade 3D programmi Blender animatsiooni tööriistadest. Õpitud animatsiooni printsiipe saab kasutada ka teiste programmidega. 

Õpitulemused:

Kursuse läbinud õpilane teab, milliste nõudmistega on filmides, multifilmides ja mängudes kasutatavad animatsioonid. Õpilane oskab luua Blenderi animatsiooni tööriistu kasutades lihtsamaid animatsioone. Õpilane suudab analüüsida ja planeerida animatsioone.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Iga nädala esmaspäev algab uue praktikumiga.

Praktikum 1: palli põrkamine (kohustuslik)

Praktikum 2: emotsioon

Praktikum 3: karakteri FK armatuuri loomine (kohustuslik)

Praktikum 4: kaalud ja IK armatuuri loomine (kohustuslik)

Praktikum 5: jalutustsükkel (kohustuslik)

Praktikum 6: poseerimine

Praktikum 7: istumine

Praktikum 8: grease pencil animatsioon

Praktikum 9: shape key animatsioonid 

Praktikum 10: personaalne animatsiooni portfoolio (kohustuslik)

Hindamine:

Kursus on arvestuslik. Iga läbitud praktikum on väärt ühte arvestust. Kõigist praktikumidest kohustulikud on 

praktikumid 1, 3, 4, 5, ja 10. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse on läbinud õpilane, kes läbib positiivse tulemusega minimaalselt 7 praktikumi. Maksimaalselt on kursusel võimalik kokku saada 10 arvestust (iga patkikumi eest üks). Seitsmest praktikumist viis on kohustuslikud (praktikumid 1, 3, 4, 5, 10). 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Üks nädal peale kursuse lõppu. Eelnevalt kokku leppida õpetajaga.

Õppematerjalid:

Puuduvad

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.