Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kunst II

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 2
Aine: Kunst
Nimetus: Kunst II
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 12IT, 12LO, 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 tundi (70 min) tundi

Eesmärgid:

Anda ülevaade kunstiajaloost. Tutvustada
kunstikultuuri arenemise kulgu. Kujundada oma arvamus kunstiloost. Oskab oma arvamust selgitada.
Tegeleda eneseväljendusega. Õpiks hindama kunsti. Oskab kunstiteost
vaadata, analüüsida ning kujundada oma seisukoht. Soovib külastada
kunstinäitust. Arendab ennast mitmekülgselt. Loob mitmeid praktilisi ülesandeid. Arendab silmaringi.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb ja teab käsitletud teemade põhipunkte ning
oskab avaldada oma arvamust antud teemadel. Õpilane julgeb algatada
vestlust, esitada küsimusi, oskab kaasa rääkida kunstiajaloo teemadel.
Saab hakkama loovtööga, mis illustreerib käsitletud teemasi. Külastab
kunsti väljapanekut. On enesekindel, julge ja laia silmaringiga.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus annab ülevaate kunstiajaloost, mis keskendub sajandivahetusest kuni tänaseni (1.impressionism, neoimpressionism, postimpressionism; 2. juugend/sümbolism; 3. fovism/ekspressionism; 4. kubism/futurism; 5. abstraktsionism; 6. dada/sürrealism; 7. popkunst; 8. op-kunst; 9. fotorealism; 10. performance/happening). Tutvutakse mälestistega, monumentidega, arhitektuuriga, maalikunstiga, skulptuuridega,
olulistema esindajatega jne. Kursuse jooksul sooritatakse mõned
illustreerivad loovtööd (tunnitööd, teadmiste mängud, suulised küsimised). Tunnikontrollid teemadest lähtuvalt. Kursuse lõpus toimub rühmatööna (2-3 liiget) performance (videokunst) töö (rühmatöö võib muutuda individuaalseks ülesandeks, kui Covid-19 tõttu ei ole lubatud kohtumised)..

Hindamine:

kontrolltööd/tunnikontrollid
(punktidega tööd), tunnitöö hinne (loovtöö: maal, joonistamine või teadmiste mäng, suuline küsimine vm), iseseisev rühmatöö (performance)
Punktidega töös:
90%­ -100% on hinne "5",
75% – ­89% on hinne "4",
50% – ­74% on hinne "3",
20% – ­49% on hinne "2",
0%­ – 19% on hinne "1".
Tunnitöö hinne lähtub õpilase usinusest ja tahtest tööd teha.
Performance loomine: hea idee, põnev sooritus, edukas meeskonnatöö, töö
analüüs, enesekriitika. Kõik jooksvad tunnikontrollid/kontrolltööd ja
performance on kohustuslikud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse jooksul hinnatakse kontrolltöid, tunnitööd (praktiline loovtöö: maal, joonistus vm) ja performancet. Kui kõik tööd on sooritatud positiisele tulemusele siis keskmisest hindest kujuneb kursusehinne. Kui kursuse jooksul kogutakse kaks kahte siis maksimaalne hinne, mis on võimalik saada on "3". Kui jooksvate hinnete seas on üks puudulik, siis maksimaalne hinne, mida on võimalik saada on "4". Kui õpilasel on kolm või enam kahte/ühte on ta kohustatud tegema arvestuse. Kõik teooria tööd on kohustuslikud sooritada. Kui performance jääb õigel ajal esitamata siis ei ole võimalik maksimaalset hinnet saada. Erandid kokkuleppel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Õpetajalt tunnis ja Tera kaustas.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.