Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Muusika 3. kursus 12IT

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:3
Aine:Muusika
Nimetus:Muusika 3. kursus 12IT
Õpetaja:Anneli Leima
Klass:12IT
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.