Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Muusika 3. kursus 12IT

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 3
Aine: Muusika
Nimetus: Muusika 3. kursus 12IT
Õpetaja: Anneli Leima
Klass: 12IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:
Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
Hindamine:
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.