Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Vene keel võõrkeelena B1 keeleoskustasemel; 10. klass,II kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel võõrkeelena B1 keeleoskustasemel; 10. klass,II kursus
Õpetaja: Marika Nikitkina
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt läbitud I kursus

Maht:

19 x 70 min kontakttundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on laiendada sõnavara B1 tasemel ja arendada õpilaste kõiki osaoskusi: kuulamist, lugemist, rääkimist ja kirjutamist, mis võimaldaks võõrkeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpitulemused:

Õpilane oskab rääkida oma lemmikspordialast, vaba aja tegevustest ja lemmikõppeainetest.

Oskab nimetada põhilisi toiduaineid ja tellida toitu kohvikus või restoranis.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema "Mina ja maailm"

Õpikust - 2. teema: sport, lemmiktegevused, õppimine

10. teema: toit

Grammatikas: liikumistegusõnad, enesekohased tegusõnad; 

Предложный падеж, Творительный падеж

Hindamine:

Kursust hinnatakse

2 kontrolltööd (arvestuslikud)

¤ jutustamine oma   (arvestuslik)

¤ sõnad

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik arvestuslikud hinded peavad olema positiivsed.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Inga Mangus vene keele õppekomplekt gümnaasiumile "Давай" - õpik ja grammatika kogumik

Video sellest, kuidas me seenel käisime