Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Robootika I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Robootika
Nimetus: Robootika I
Õpetaja: Hans Hubert Sams
Klass: 10TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Ei ole

Maht:

20 auditoorset ainetundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele programmeerimist ja robootikat. 

Õpitulemused:

Õpilane teab, mis asi on robot ja millega tegeleb robootika ning oskab eristada robotit näiteks tavaliselt arvutist.

Õpilane teab programmeerimise põhitõdesid ja oskab kirjutada koodi C++ keeles.

Õpilane oskab programmeerida Arduino arendusplaati ja haridusrobotit mBot. 

 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse ülevaade
Robootika kursus on oma olemusel üpriski laiahaardeline kursus. Kursusel puutud sa kokku C++ programmeerimiskeelega, elektroonikaga, Arduino arendusplatvormiga, arvuti riistvaraga ja muidugi ka robootikaga. Kuna teemasid on palju ja aega on vähe (ainult 20 tundi), siis kõike ei jõua süvitsi õppida, aga kursus eesmärk on anda sulle vajalikud kogemused ja teadmised, et sul tekiks parem arusaam sellest, mis päriselt toimub arvuti või mõne muu tehnilise vidina sees. Lisaks annab kursus sulle ka kõik vajaliku, et sa suudaksid iseseisvalt jätkata selle temaatika avastamist. 


Kursuse teemade loetelu

 - haridusroboti mBot
 - Arduino
 - C++ programmeerimiskeel
 - Alalisvoolu mootorid
 - Näidikud ja ekraanid (LCD, LED)
 - Mikrokontroller, selle arhitektuur ja komponendid.
 - Erinevad sensorid ja andurid (ultraheli, kiirendus, temperatuur, liikumisandur jne).

Hindamine:

Kursuse hindamine on eristav ehk kursuse lõpuks saad sa hinde 5-palli süsteemis. Kursusehinde määrab sinu kogutud punktide summa. Kokku on võimalik saada 100 punkti. 

 - Hinne "5" on 90-100 punkti;
 - Hinne "4" on 75-89 punkti;
 - Hinne "3" on 50-74 punkti;
 - Hinne "2" on vähem kui 50 punkti. 

Punkte annavad mitmed erinevad ülesanded ja tegevused. Siin on toodud loetelu erinevatest tegevusest ja nende antavast punktisummast:

  • Tundidest osavõtt - kuni 5 punkti
  • Praktiliste ülesannete lahendamine - kuni 50 punkti
  • Kontrolltöö/teadmiste kontroll - kuni 20 punkti
  • Uudise esitlus.
  • Suuline eksam/arvestus - kuni 20 punkti
  • Lisaülesanded ja *bug bounty* - kuni 5 punkti

Samuti on ka osad asjad eelduseks, et sa pääseksid üldse hindamisele. Hindamisele pääsemise tingimused on, et sinu osavõtt oleks vähemalt 75% tundidest ja kontrolltöö on lahendatud positiivsele hindele. Eksamile/suulisele arvestusele pääsemise tingimuseks on vähemalt 75% praktikumi ülesannete lahendamine.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hindamine on eristav ehk kursuse lõpuks saad sa hinde 5-palli süsteemis. Kursusehinde määrab sinu kogutud punktide summa. Kokku on võimalik saada 100 punkti.

  • Hinne “5” on 90-100 punkti;
  • Hinne “4” on 75-89 punkti;
  • Hinne “3” on 50-74 punkti;
  • Hinne “2” on vähem kui 50 punkti.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine on kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Video sellest, kuidas me seenel käisime