Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Veebidisaini kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Veebidisain
Nimetus: Veebidisaini kursus
Õpetaja: Mathias Mõttus
Klass: 10IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Kõik 10IT õpilased

Maht:

21 tundi

Eesmärgid:

Tekitada õpilastes huvi veebilehtede loomise vastu ning anda oskused heal tasemel kaasaegse veebilehe loomiseks

Õpitulemused:

Õpilane saab hea sissejuhatuse, materjalid ning põhitõed, et arenda tulevikus veebidisaneriks ja/või veebiprogrammeerijaks. Kursuse lõpetanud õpilane tunneb HTML ja CSS baassüntaksit ja reegleid, saab aru FTP toimimise põhimõttest ja oskab FTP klienti kasutada, oskab nii nullist veebilehti luua kui olemasolevaid näidiseid / valmislahendusi isikupärastada ja oma projektides kasutada; 
Tunneb Wordpress sisuhaldusmootorit, oskab seda isikupärastada ning erinevaid lihtsamaid integratsioone teostada (videote manustamine lehele, kontaktivormi häälestamine, Google Maps jt teenuste liidestamine).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Alustame HTML/CSS keele õppimisega W3Schools keskkonna abil, igas tunnis on praktilised ja loovust võimaldavad harjutused, mille eest saab väikeseid hindeid. Poole kursuse pealt liigume staatiliste veebilehtede loomiselt Wordpressi platvormile, kus õpime Wordpressi paigaldamist ja häälestamist, tutvume Elementor builderiga ning kasutame eeldisainitud lehte, et luua isikupärane enda vajadustele vastav täisfunktsionaalne veebileht, mille saab pärast kursust soovi korral oma serverisse kolida.

Hindamine:

Pidevad progressihinded, mis aitavad sammhaaval koodi õppida. Suurima kaaluga hinne on viimane Wordpressi koondhinne, mis väljendab lõpptulemust kõige paremini ja sellest sõltub suuresti kursusehinne. 
Rahuldava hinde saamiseks peavad kõik hinnatavad tööd olema esitatud. Hinde "5" saamiseks ei tohi olla rohkem kui 2 järgi vastatud tööd (neid, mille eest hinne "1" on algselt sisse pandud, loetakse järgi vastatud töödeks).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Tööprotsessihinnetest kujuneb kursusehinne ja kursusehinne = kooliastmehinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga, konsultatsioonitundide võimalus

Õppematerjalid:

https://metshein.com
https://w3schools.com

Video sellest, kuidas me seenel käisime