Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Programmeerimine (2. osa)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Programmeerimine
Nimetus: Programmeerimine (2. osa)
Õpetaja: Tauno Palts
Klass: 10IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10IT

Maht:

Kokku 35 akad tundi.

Eesmärgid:

Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane omandab tarkvaraarenduse alused, töövõtted ja -vahendid ning rakendab neid tarkvaraarenduses.

Õpitulemused:

Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, kahekordne tsükkel, rekursioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
Analüüsib programmikoodi ilma seda käivitamata.
Analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks tarkvararakendust hakkab looma ning valib selleks sobiva algoritmi. Samuti analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja tulemusena loob tarkvararakenduse.
Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kahemõõtmelised andmestruktuurid
Kahekordne tsükkel
Andmevahetus failidega
Andmestruktuurid ennik ja sõnastik
Rekursioon
Lihtne statistiline andmetöötlus

Hindamine:

Kursuse hinne koosneb viiest osast:

1. Arvestuslikud ülesanded (20% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
2. Tunnitestid (20% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
3. Tunnitööd (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
4. Kontrolltöö (50% lõpphindest), milles tuleb paberosas ja arvutiosas saada vähemalt pooled punktid.


NB! Hilinenud töö annab 2 nädala jooksul pooled punktid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% - “3”
75-89% - “4”
90-100% - “5”

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hilinenud töö annab 2 nädala jooksul pooled punktid.

Õppematerjalid:

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara2/

Video sellest, kuidas me seenel käisime