Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass:

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Astronoomia
Nimetus:
Õpetaja: Agnes Vask
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Pole

Maht:

20 70-minutilist ainetundi.

Eesmärgid:

Anda õpilastele ülevaade Päikesesüsteemi ehitusest ja kehadest, Päikesesüsteemisisestest nähtustest, tähtkujudest, vaatlusmeetoditest, kosmosetehnoloogiast, universumi struktuurist, tähefüüsikast.

Õpitulemused:

Õpilane oskab kasutada planisfääri ja/või tähtkujude vaatlemiseks telefoni äppi. Õpilane oskab kirjeldada Päikesesüsteemi, kosmosetehnoloogiat, universumi struktuuri ja ajalugu, oskab kirjeldada tähefüüsikat ja tähe elutsüklit.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpe toimub esmaspäeviti topelttundidena. Eelmises tunnis omandatud teadmisi kontrollitakse tunnikontrollidega.

Hindamine:

Hinnatakse tunnikontrolle, kodused tööd on arvestuslikud, sobivatel ilmastikuoludel teeme vaatlusõhtu, kus õpilane peab paari taevaobjekti näitama (arvestuslik). Õpilane peab tegema etteantud kosmosetehnolooga-teemalise ettekande (hindeline).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb tunnikontrollidest ja ettekande hindest. Kodused tööd ja tunnitööd peavad olema tehtud. Kui õpilane on puudunud suurest osast tundidest ja ei ole saanud tunnikontrolle teha, siis peab õpilane need järgi tegema. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tunnikontrolle saab järgi teha esmaspäeviti pärast astronoomia tunni lõppu.

Õppematerjalid:

Peeter Tenjes, Kaido Reivelt  "Astronoomia" https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/71

Video sellest, kuidas me seenel käisime