Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Programmeerimine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Programmeerimine
Nimetus: Programmeerimine
Õpetaja: Hans Hubert Sams
Klass: 10KU, 10TE, 11IT, 11TE, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Osaleda saavad kõik v.a IT-suuna õpilased.

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärk on anda ülevaade programeerimise põhitõdedest ja tutvustada õpilasele Pythoni programeerimise keelt. 

Õpitulemused:

Kursuse läbinud õpilane:

1) teab, mis asi on programeerimine ja kus on seda võimalik rakendada;'

2) teab, mis asi on algoritm ja oskab teha plokk-skeeme;

3) oskab lugeda Pythoni süntaksit ja suudab programmi käivitamata ennustada, mida programm teeb;

4) oskab kasutada programeerimisel muutujaid, tingimuslauseid, sõnesid, while ja for tsükkleid, järjendeid, sisendeid ja arvutigraafikat;

5) analüüsib probleeme, mille lahendamiseks piisab kursusel käsitletavast materjalist, ning valib probleemi lahendamiseks sobiva algoritmi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Programeerimise kursusel saavad õpilased programeerimise algteadmised ja oskused. Kursus põhineb programeerimiskeelel Python. 

Hindamine:

Kursusel tuleb sooritada iga alateema kohta käivad praktilised tööd. 

1) sissejuhatus (algoritm, muutuja, sisend);

2) tingimuslause;

3) while tsükkel;

4) järjend;

5) funktsioonid;

Praktiliste tööde korretkse lahendamise eest saab kätte hinde "3".

Kõrgema hinde saamiseks tuleb sooritada lühike projekt,mille eesmärk on ühendada kogu kursusel õpitu üheks.  Projekti juurde käib algoritmi kirjeldab plokk-skeem, programm ja lühike esitlu

Kursusehinne on "4" siis, kui lahendatud on kõik praktilised tööd ja projekt on teostatud rahuldaval tasemel. 

Kursusehinne on "5" siis, kui lahendatud on kõik praktilised tööd ja projekt on teostatud väga heal tasemel. 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb praktilistest töödest ja projektist. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine toimub kahe nädala jooksul peale praktilise töö tähtaega.

Õppematerjalid:

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/

Video sellest, kuidas me seenel käisime